top of page

Punció seca

Tècnica invasiva emprada en fisioteràpia per tractar i disminuir el dolor dels anomenats punts gatell a nivell muscular, que es poden generar degut a sobrecàrregues, tensions i /o moviments
“bruscos”.
S’utilitzen agulles similars a les d’acupuntura, que s’introdueixen a la pell fins que arribem als punts que generen el dolor, que en moltes ocasions pot ser irradiat o referits. Al arribar a aquests punts el que generem és una contracció involuntària del múscul, moltes vegades reproduint en aquest moment el dolor del pacient, aconseguint una relaxació del mateix i millorant el rec sanguini de la zona tractada millorant el procés global de recuperació.


Aquesta tècnica aconsegueix una important disminució del dolor, sempre englobat

PREU

Aquesta tècnica es utilitzada sempre que els professionals la creuen necessària per la millora i tractament d'una lesió o patologia, per lo que el preu es el corresponent al d'una sessió normal de fisioteràpia ( 40€ )

Punción-Seca-Fisioterapia.jpeg
bottom of page