top of page

Neuromodulació

És una tècnica invasiva on s’utilitzen agulles i amb l’ajuda sempre de l’ecografia, per aplicar de
forma percutània un estímul elèctric al sistema nerviós perifèric, per augmentar o disminuir la
excitabilitat d’un grup de neurones. S’estimula l’impuls del sistema nerviós per al bon
funcionament neuromuscular afavorint la recuperació dels teixits danyats.

Preu:

Aquesta tècnica es utilitzada sempre que els professionals la creuen necessària per la millora i tractament d'una lesió o patologia,per lo que el preu es el corresponent al d'una sessió normal de fisioteràpia ( 40€ )

electro acupuntura_edited.jpg
bottom of page