FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA INFANTIL

La fisioteràpia respiratòria infantil es una especialitat a dins de la pròpia fisioteràpia, que s’encarrega de la prevenció, tractament i estabilització de diferents patologies respiratòries obstructives, restrictives, cròniques i agudes, tant en el nen com en l’adult.

 

Aquest tipus de teràpia consisteix en l’aplicació de diferents tècniques ( passives o actives) amb objectius tant a curt com a llarg termini. Entre altres trobem: disminuir l’obstrucció bronquial i les secrecions de mocs, augmentar la capacitat ventilatòria, millorar la ventilació pulmonar, prevenir atelèctasies, afavorir el desenvolupament pulmonar, prevenir complicacions pulmonars, educar al pacient sobre els aspectes relacionats amb la seva patologia. Tecniques de mobilització de secrecions, eliminant l'excès de mucositat i escurçant el temps d'infecció. Indicat en casos de: Refredats Bronquitis Bronquiolitis Bronquioectàsies Asma Pneumonies Atelectàsies Seqüel·les post-Covid

 

TARIFA Primera visita i consecutives 40€