Proves d'esforç

​La prova d’esforç és una exploració complementària d’ús habitual en la medicina de l’esport. Comparteix utilitats amb altres especialitats (sobretot la cardiologia i la neumologia), en el camp del diagnòstic, pronòstic i valoració posterapèutica de malalties.

Altra utilitat interessant és la valoració funcional, és a dir, la capacitat de fer esforços d’un individu. En medicina de l’esport ho apliquem a la valoració del rendiment esportiu.

INCLOU

  • Valoració de la història clínica i esportiva.

  • Exploració física general.

  • Exploració cardiorespiratòria i de l’aparell locomotor.

  • Electrocardiograma en repòs i durant l'esforç.

  • Valoració de la història clínica i esportiva.

  • Ergometria indirecta: prova d’esforç en cinta contínua o bicicleta estàtica, segons criteri mèdic.

  • Informe mèdic.

  • Certificat mèdic per a proves específiques o per a la pràctica d’esports federats, si el pacient ho sol·licita.

Preu: 90 euros

prueba-esfuerzo.jpeg
departament de salut.jpeg