PNI : PsicoNeuroInmunologia

La PsicoNeuroInmunologia  és un model de medicina multidisciplinari on  es complementa  la medicina  convencional i que busca  no només fer desaparèixer el més ràpid possible el dolor   sinó que vol  buscar el  perquè em enmalaltit o ha aparegut un determinat dolor  o patología .

Els medicaments tradicionals  alleugen el patiment del símptoma  però en molts casos, aquests   creen una addicció i greus efectes secundaris ; desde la PNI  s’intenta buscar l’arrel del problema  i fent petits canvis d’hàbits ( dieta  , activitat física , descans  o reducció de l’estrès ); erradicar el problema.

Els mètodes  a utilizar són naturals  i senzills  però requereixen d’una  participació activa del pacient.

La PNI busca l’equilibri entre tres  sistemes que són l’hormonal, l’intestinal  i l’emocional , doncs si un d’aquests no funciona prou bé es resenteixen la resta   i en molts casos es cronifica el problema.

Persones que prenen antidepressius o ansiolítics veuen com queda afectada la seva salut hormonal  i intestinal arribant a danyar greument organs tant importants com poden  ser el fetge   o els ronyons.

1a CONSULTA

En una primera consulta es realitza una minuciosa entrevista i valoració  per esbrinar el possible origen del problema  per tal de poder donar un diagnòstic i proposar al pacient tot un seguit de canvis a realizar en els hàbits diaris a part de les intervencions  o tècniques que se li puguin fer desde les diferents disciplines del centre .

TARIFES

1a VISITA  GRATUÏTA

PLA I SEGUIMENT :   50€