PODOLOGIA ESPORTIVA

Amb l'objectiu de tractar les lesions i patologies pròpies del peu, i d'avaluar el calçat esportiu i optimitzar-lo, des del servei de podologia del centre comptem amb:

ESTUDI BIOMECÀNIC

Exploració per analitzar cada fase de la marxa i del gest esportiu en les diferents modalitats. Anàlisis postural i de la trepitjada en estàtica i dinàmica, per avaluar els resultats i determinar el patró de la marxa ( impacte, recolzament i propulsió digital del peu).

ESTUDI DE LA TREPITJADA

Proba complementària per determinar un diangòstic de les alteracions o patologies que pugui presentar el pacient. Amb totes les dades s'arriba al diagnòstic proposant el tractament adequat i específic, ja sigui amb la confecció d'unes plantilles personalitzades o bé corresponent tractament de fisioteràpia o mèdic.

TARIFES

VISITA DE PODOLOGIA 80€

CONFECCIÓ DE PLANTILLES PERSONALITZADES  150€